Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cykl życia marki


Cykl życia marki - Cykl życia marki ma inny przebieg niż cykl życia produktu. Produkt nie jest tym samym co jego marka.

Każda kategoria produktu reprezentowana jest przez wiele marek. Jedne z nich na rynku utrzymują się dłużej inne krócej, a niektóre umierają wraz z kategorią produktu, ponieważ zanika na niego zapotrzebowanie.

Cykl życia marki często związany jest z cyklem życia firmy. Niektórzy analitycy twierdzą, że marki żyją dłużej niż produkty firmy. Na przykładzie marek jednostkowych można zauważyć, jak wieloletniej egzystencji marki towarzyszą wielokrotne zmiany oznaczanych nią produktów. Dzięki uznanej marce produkty stają się lepsze, a ich wizytówką jest utrwalona w świadomości klientów marka. Tak długo jak marka zapewnia konsumentom pożądane korzyści użytkowe, ekonomiczne, psychospołeczne (na tle konkurentów), trudno mówić o objawach przemawiających za jej umieraniem. Warunki lojalności wobec marki bywają w praktyce bardzo różne i zależą od sprawnego działu marketingu, a ściślej od tego, jakich wartości dostarcza firma oraz, w jakim stopniu potrafi przekonać do nich klientów.

Tendencje nabywców do zakupu nowych marek są generalnie mniejsze niż do kupna czegoś co cieszy się zaufaniem i jest dobrze znane klientom. Ukształtowany wizerunek marki odznacza się dużą trwałością - raz ukształtowany zaczyna żyć własnym życiem. Właściwość ta jest ważną korzyścią, jaką odnosi markowy produkt. Względną trwałość tego wizerunku tłumaczy się tym, że klienci przywiązują się do marki i niełatwo ją zmieniają. Skłonność do kupowania produktów określonych marek zależy od tego, czy zaspokajają one potrzeby na zadowalającym poziomie.

Rozwój potrzeb i sposobów ich zaspokajania sprawia, że marka powinna za nimi nadążać, a niejednokrotnie wyprzedzać. Każdej jednak marce zagraża spadek popularności wskutek zmian kryteriów oceny korzyści i atrybutów. Uważa się, że największą odpornością na upływ czasu odznaczały się marki producentów, którzy dbali o wizerunek, wykorzystując wiedzę marketingową. Trudno jednak ustalić przyczyny stałego powodzenia marki i jej obecności na rynku. Prawdopodobnie źródłem sukcesów jest wysoka zdolność do zaspokajania względnie stałych potrzeb.

Jeśli istnieją nie zmieniające się potrzeby, to niektóre marki mogą być kupowane z polecenia (z pokolenia na pokolenie), przy niewielkich zmianach dokonywanych w produktach (przykładem mogą być kosmetyki znanych marek). Dbanie o wizerunek marki słabnie, jeśli konkurencja nie stwarza zagrożenia, a popyt utrzymuje się na poziomie satysfakcjonującym firmę.

Przebieg cyklu życia marki zależy od tego czy fundamentem jej wizerunku są głównie cechy funkcjonalne oparte na nowościach technicznych, czy też cechy emocjonalne związane z tradycjami. Wizerunek renomowanych marek jest najczęściej kompozycją wielu działań marketingowych, a realne cykle życia marki są zindywidualizowane na poszczególnych rynkach geograficznych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
361Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Ściąga z marketingu - Zawartość to m.in.: definicja marketingu współczesnego... [Liczba stron: 2]
Atrybuty produktu - Skład opracowania: struktura produktu, jego atrybuty,... [Liczba stron: 9]
Produkt - referat - Skład pracy: definicja produktu i jego... [Liczba stron: 36]
Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu,... [Liczba stron: 2]


Kolejny temat to Prawa marki:

To prawo:
1. ekspansji - Siła marki jest odwrotnie proporcjonalna do jej zakresu.
2. zawężania - Marka staje się tym silniejsza, im węższego zakresu dotyczy.
3. rozgłosu - Marki powstają w drodze rozgłosu, a nie reklamy.
4. reklamy - Gdy marka się narodzi, do jej utrzymania przy... (...)