Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


wyjątkowe pole dance studio w łodzi pole dance łódź nauka tańca na rurce - blacklips

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cenowa struktura rynku


Cenowa struktura rynku - Typowa cenowa struktura rynku składa się z 3 segmentów:

1) rynku górnego (cen wysokich), który tworzy stosunkowo wąska grupa nabywców, kupująca artykuły markowe najwyższej klasy;
2) rynku średniego, obejmującego przede wszystkim nabywców z tzw. klasy średniej, chętnie kupujących towary markowe popularnych producentów i towary opatrzone markami handlowymi;
3) rynku dolnego (niskich cen), obejmującego nabywców kupujących towary niemarkowe i opatrzone tzw. niby- markami (często zmieniającymi się znakami towarowymi, robiącymi wrażenie towarów markowych).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Analiza cenowej struktury rynku:

Obejmuje:
- ustalenie cen min. i max danego produktu;
- ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen;
- ustalenie poziomów cen oddzielających rynek dolny, średni i górny;
- oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów.
(...)