Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Dyskonto


Dyskonto - Dyskontowanie jest odwrotnością kapitalizacji, czyli szukaniem obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
332Ocena kondycji finansowej firmy - Praca teoretyczna, która omawia: zakres i... [Liczba stron: 21]
Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - Jest to zbiór wzorów i przykładowych... [Liczba stron: 24]
Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu,... [Liczba stron: 18]
Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Renta:

To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas.

Wyróżniamy rentę:
- zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność dokonywana na koniec każdego okresu
- rentę należną – płatność dokonywana na początek okresu.
(...)