Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Stopa procentowa


Stopa procentowa - (ang. Interest rate) to stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
326Controlling bankowy - Opracowanie obejmuje zagadnienia: istota controllingu bankowego,... [Liczba stron: 11]
Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse,... [Liczba stron: 28]
Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa... [Liczba stron: 11]
Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory - Skład opracowania: kapitalizacja i dyskonto, wartość... [Liczba stron: 5]
Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Stopa zwrotu:

lub stopa dochodu (ang. rate of return, yield) to różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona w  procentach. (...)