Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Funkcja zarządzania - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


article 
www.nowosci-motoryzacyjne.pl
www.mieszkanie.biz.pl
* http://sp12jastrzebie.pl/silvets *

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Funkcja zarządzania


Funkcja zarządzania - Jest nadrzędną funkcją budżetu, ponieważ w warunkach gospodarki pieniężnej wszystkie dziedziny działalności podmiotu muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.

Zakres funkcji zarządzania obejmuje:
- planowanie dochodów i wydatków,
- monitoring,
- kontrola dochodów i wydatków pod względem merytorycznym i formalnym,
- możliwość podziału budżetu na część operacyjną i inwestycyjną,
- tworzenie budżetu różnymi metodami,
- możliwość wydłużania okresów, na które jest sporządzany budżet,
- możliwość sporządzania budżetów w krótszych okresach (budżetowanie miesięczne)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Funkcja optymalizacji:

Funkcja optymalizacji lub marnotrawstwa mówi, że budżet może sprzyjać optymalizacji działalności jednostki samorządowej, ale też może tworzyć warunki do marnotrawienia środków publicznych. Zależy to tego, jak jest on traktowany przez kierownictwo jednostki samorządowej oraz od tego, jakimi metodami jest tworzony. (...)