Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość elektroczniczna - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Bankowość elektroczniczna


Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak:
- rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking),
- sieci transmisji informacji finansowej (np. SWIFT, ELIXIR),
- systemy obsługi płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy wykorzystaniuróżnorodnych kart płatniczych emitowanych przez banki (POS),
- systemy obsługujące automaty bankowe (ATM),
- świadczenie usług bankowych przy wykorzystaniu sieci Internet (Internet banking),
- systemy informacyjne działające w trybie on line.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Zadania Rady Bankowości Elektronicznej:

To:
1. Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego.
2. Przyjmowanie uchwał w zakresie zasad, zaleceń oraz wszelkiego rodzaju innych regulacji dla podmiotów funkcjonujących w sferze elektronicznej bankowości i biznesu.
3. Określanie standardów i organizowanie prac standaryzacyjnych dla wszystkich aspektów bankowości elektronicznej.
4.... (...)