Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


szkoła tańca profesjonalnej kursy tańca łódź w łodzi
best moneylender
słuch,protetyka,badania wady słuchu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Arystoteles


Arystoteles - (384-322 p.n.e.). Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową  strukturę społeczną (sposób ułożenia poszczególnych jednostek w społeczeństwie):

a. człon rodzinny (jednostka ludzka nie jest samowystarczalna, potrzebuje żyć w rodzinie; rodziny łączą się w gminę, gminy również się łączą - powstaje w ten sposób państwo),
b. człon klasowy (Arystoteles podzielił społeczeństwo na 8 klas: rolnicy, rękodzielnicy, kupcy, wyrobnicy, stan żołnierski, stan kapłański, ludzie zamożni, urzędnicy i dostojnicy państwowi),
c. zamożność (bogaci i biedni). „Wyróżnił też trzy grupy społeczne:

- obywatele urodzeni w odpowiednich rodzinach, którzy nabywali prawa i przywileje,
- niewolnicy,
- metojkowie (ludzie napływowi, emigranci)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Nicolo Machiavelli:

(1469-1527), autor dzieła „Książę". Uważał, że celem wewnętrznym państwa jest dobrobyt jego obywateli, celem zewnętrznym - ekspansja, a środkiem do realizacji tych celów jest siła. Zasadniczym motywem działania człowieka jest żądza władzy i jej posiadania. Jest autorem zasady: „Cel uświęca środki".
(...)