Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cena w marketingu mix


Cena w marketingu mix - Cena:

• Cena jest niezwykle istotnym elementem marketing-mixu, gdyż decyduje ona o bardzo wielu elementach tj. popyt na określony produkt, jego konkurencyjność na rynku czy też wypracowanie przez firmę zysku na odpowiednim poziomie

• Jednocześnie cena jest jedynym elementem marketing-mixu tworzącym przychody, bowiem pozostałe tworzą wyłącznie koszty

• Cały szereg czynników ma wpływ na poziom cen a należą do nich takie elementy jak:
- Popyt na oferowany towar lub usługę
- Docelowy udział w rynku
- Reakcja konkurencji
- Charakter produktu
- Niepowtarzalność produktu
- Wykorzystywane kanały dystrybucji
- Koszty promocji
- Koszty związane bezpośrednio z produktem
- Konieczność zachowania spójności z pozostałymi elementami marketing-mixu wynika z faktu, iż cena odzwierciedla
1. Przeznaczenie rynkowe produktu (kręgi nabywców o określonych poziomach zamożności i reakcji na jej wysokość)
2. Stosowany system dystrybucji (podwyższający lub obniżający koszt i cenę)
3. Sposób i zakres prowadzenia promocji (wymagającej wysokich cen lub przeciwnie – umożliwiający ich obniżkę)

• Cena jest to ilość pieniędzy i/lub produktów jakie niezbędne są nabycia kombinacji innego produktu i towarzyszących im usług (Stanton)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1833Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Plan marketingowy firmy budowlanej - Elementy tego planu marketingowego to: ogólna... [Liczba stron: 35]
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota,... [Liczba stron: 3]
Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix:... [Liczba stron: 10]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Zbieranie śmietanki:

Praktyka oparta na ustalaniu wysokich cen początkowych, przy których uwaga firmy jest skupiona na najzasobniejszych klientach. Jednocześnie, gdy sprzedaż spada obniża ona cenę sięgając po następny krąg odbiorców przywiązujących wagę do cen (np.Polaroid).

Tego rodzaju praktyka zdaje egzamin przy spełnieniu następujących kryteriów:
- Istnieje wystarczająca liczba nabywców tworzących... (...)