Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyDefinicja coachingu


Definicja coachingu - Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i pomocy w osiąganiu celów, do których osoba dąży.

Może mieć postać nieformalną lub sformalizowaną (świadomie inspirowaną przez zarząd firmy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1775Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Organizacja samokształcąca:

To taka, która daje pracownikom szanse rozwoju, inaczej mówiąc, jest to taka organizacja, która sama się uczy i zachęca da uczenia się swych członków, stwarzając im warunki swobody, w których można zadawać pytania, myśleć i kształcić się. (...)