Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 3 na topie
Artykuł 25 przeczytany 766 razy
Artykuł 34 przeczytany 944 razyFunkcje planu marketingowego


Funkcje planu marketingowego - To funkcja:

1. Strategiczna:
- uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa.

2. Informacyjna:
- przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom.

3. Motywacyjna:
- zachęcanie pracowników do inicjatywy.

4. Organizacyjna (koordynacyjna):
- wybór optymalnych kompozycji narzędzi i działań marketingowych i rozpisanie ich w czasie.

5. Kontrolna:
- wyznaczenie tzw. punktów kontrolnych (np. mierników efektywności, skuteczności programów promocyjnych), które pozwalają na bieżące dokonywanie korekt w działalności marketingowej.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1759Plan marketingowy jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem - Skład pracy: definicja planu marketingowego i... [Liczba stron: 16]
Plan marketingowy - teoria - Skład opracowania: zdefiniowanie planu marketingowego, kroki... [Liczba stron: 17]
Jak napisać biznes plan - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 26]
Biznesplan narzędziem zarządzania - Praca teoretyczna dotycząca tematyki biznes planu... [Liczba stron: 13]
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości - Skład pracy: opis firmy, cel planu... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to Adresaci planu marketingowego:

To:

1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

2. Banki i potencjalni inwestorzy - celem jest pozyskanie kapitału do sfinansowania działań marketingowych.
(...)