Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMarketing terytorialny


Marketing terytorialny - Można uznać za pewną dziedzinę szeroko rozumianego marketingu niekomercyjnego, który wyróżnia się tym, że w charakterze podmiotu realizującego zadania występuje organ samorządu terytorialnego (sieć różnych partnerów, w których znaczną rolę ogrywa czynnik samorządowy).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1730Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Praca opisuje: dochody własne jednostek samorządu... [Liczba stron: 7]
Marketing miasta - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje... [Liczba stron: 12]
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota,... [Liczba stron: 3]
Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego - Skład pracy: pojęcia marketingu, zarządzanie i... [Liczba stron: 20]
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka... [Liczba stron: 37]


Kolejny temat to Marketing partnerski:

Istota wszystkich oddziaływań marketingowych polega na budowaniu długoterminowych związków z nabywcami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu. Istnienie tych długoterminowych relacji znacznie obniża tzw. koszty transakcyjne (czas i koszty). (...)