Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Filozofia technostruktury (Arbreit)


Filozofia technostruktury (Arbreit) - Najwyższe szczeble menedżerskie i zarządzania oraz średni szczebel zarządzania, który ma wpływ na politykę produktową i marketingową firmy.

Filozofia ta jest ściśle powiązana  z zarządzaniem zasobami ludzkimi, bowiem to ludzie kształtują firmę, politykę firmy, a kadra zarządzająca ma decydujący wpływ. Ten fakt wymusza obowiązek szkolenia pracowników, by decyzje przez nich podejmowane były trafnie i umiejętnie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to System Human Resources R. Millesa:

System Human Resources (zasoby ludzkie):

- PLANOWANIE ZATRUDNIENIA
- REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
- SELEKCJA PRACOWNIKÓW
- PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH
- POMOC W ROZWOJU PRACOWNIKÓW
- OCENA PRACOWNIKÓW
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
- AWANSOWANIE
- WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW
- ROTACJA KADR
- PRZYGOTOWANIE KADRY REZERWOWEJ
(...)