Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cechy segmentacji rynku


Cechy segmentacji rynku - Prawidłowo wyodrębniony segment rynku powinien spełniać kryteria:

- Mierzalności – możliwość uzyskania informacji o cechach danej grupy konsumentów, które odróżniają ją od innych grup;
- Pojemności – powinien być dostatecznie rozległy, aby umożliwić stosowanie specyficznej strategii marketingowej;
- Wrażliwości – powinien stwarzać szanse oczekiwanej relacji konsumentów na nakierowane na nich instrumenty marketingu;
- Dostępności – powinien być dostępny dla firmy, a ściślej dla jej produktów, poprzez wykorzystanie istniejących kanałów komunikacyjnych i dystrybucji;
- Trwałości – powinien umożliwiać opłacalną działalność rynkową przez określony czas

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Opakowania i ich funkcje:

Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym oddziaływaniem produktu), umożliwia przemieszczenie produktów w czasie magazynowania, transportu, sprzedaży i użytkowania, informuje użytkownika o zawartości i sposobie użycia produktu i oddziałuje na kupującego dzięki swej estetyce, posiada walory ekonomiczne.... (...)