Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Rekrutacja na lidera SAPD
sznaucerki.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cele logistyki


Cele logistyki - To:

1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta
2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług
3. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
4. Kształtowanie optymalnej struktury osiąganych wartości ponoszonych w związku z tym kosztów oraz dążenie do optymalnej relacji między poziomem realizowanych i pożądanych korzyści i usług a poziomem kosztów.
5. Kreowanie podaży i odpowiednich rozwiązań problemowych związanych z potrzebami i preferencjami klientów w logistycznych segmentach rynku.
6. Odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów produktywności i efektywności oraz wspomaganie rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.
7. Tworzenie systemów i modeli kooperacji (aliansów strategicznych i sojuszów przedsiębiorstwa)
8. Określenie o ile będą większe dodatkowe dochody firmy uzyskane drogą zwiększania zysku w wyniku poprawy jakości usług.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Obszary zainteresowań logistyki:

Obszar zainteresowania logistyki stanowi fizyczne transakcje dokonywane w łańcuchach dostaw. Nie zajmuje się ona transakcjami równoległymi składających się z zakupu i sprzedaży.

1. Wybór dostawy produktów i materiałów, części, podzespołów i zespołów
2. Prognozowanie popytu i polityka zakupów
3. Przepływ informacji
4. Stan zapasów i ich kontrola
5. Dystrybucja... (...)