Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.solidnybudynek.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czynniki ryzyka


Czynniki ryzyka - Za główne czynniki ryzyka należy przyjąć niebezpieczeństwo i hazard. Przez niebezpieczeństwo należy rozumieć przyczyny lub źródła straty. Hazard jest natomiast zespołem warunków i okoliczności, w  których realizuje się dane niebezpieczeństwo. Warunki te decydują o rozmiarze ryzyka i jego nasileniu.

Cechą charakterystyczną niebezpieczeństwa jest sekwencja czasowa przebiegająca w trzech fazach:
- niebezpieczeństwo potencjalne (zagrożenie)- na przykład ryzyko bessy na rynku kapitałowym niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, takich jak destebilizacja rynku kapitałowego,
- realizacja bezpieczeństwa w rzeczywistości- utożsamiana jest z faktyczną bessą, jaka ma miejsce na giełdzie,
- efekty niebezpieczeństwa- są wielkością konkretnych strat, jakie ponieśli uczestnicy giełdy i otoczenie rynku kapitałowego z powodu bessy.

Hazard jako czynnik ryzyka jest natomiast kompleksowym ujęciem warunków i okoliczności, które bezpośrednio wpływają na drugą fazę realizacji niebezpieczeństwa. W praktyce wyróżnia się trzy kategorie hazardu:
- hazard fizyczny
- hazard moralny
- hazard duchowy

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zarządzanie ryzykiem:

Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest z jednej strony poprawa wyników finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby instytucja nie ponosiła strat większych niż założono. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące działania:
- rozpoznanie rodzajów ryzyka, na jakie jest narażona dana firma,
- pomiar ryzyka,
- kontrola ryzyka,
- informacja o... (...)