Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Informacje na opakowaniach jednostkowych


Informacje na opakowaniach jednostkowych - To:

1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy

nazwa wyrobu – np. cukier
znak firmowy – np. nazwa zakładu wytwarzającego, pakującego, adres
zastosowanie wyrobu – np. napój orzeźwiający, środek owadobójczy

2.znaki informacyjne:

- gatunek
- znak jakości Q
- znak bezpieczeństwa B
- znak zgodności z normą PN
- numer serii prod.
- kraj pochodzenia wyrobu
- termin przydatności do spożycia
- ilość
- skład
- sposób użycia

3.znaki niebezpieczeństwa: wskazują na niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy wyrobu, np. materiały wybuchowe, materiały ciekłe, materiały palne, materiały promieniotwórcze, materiały wyłącznie dla zwierząt.

4.znaki manipulacyjne: wskazują na konieczność określonego sposobu obchodzenia się z wyrobem w czasie przemieszczania i użytkowania, np. tu otwierać

5. znaki bezpieczeństwa B: znak B należy do PCBiC, jest obligatoryjny, wydawany dla grup wyrobów, które są określone przez prezesa PCBiC.

6. znaki zgodności z polską normą PN: na rynku dóbr przemysłowych, nie jest obligatoryjny, ma charakter promocyjny, świadczy o gwarancji jakości wyrobu, nadawany jest firmom przez PKN.

Znak CE – jest znakiem obligatoryjnym w Unii Europejskiej, który informuje, że jakość wyrobu jest zgodna z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy UE i są spełnione wszystkie procedury związane ze sprawdzeniem czy zostały te wymagania spełnione.

Znak ekologiczny ISO: 14000 dotyczący systemu i wyrobu

Europejski znak jakości – keymark.
Znak ekologiczny – konserwacja przez napromieniowanie np. przyprawy, pieczywo.

Najważniejsze dla klienta jest sprawdzenie informacji:
1) daty ważności
2) informacja o składzie
3) zdrowa żywność

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1527Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa - Skład projektu: analiza kosztów własnych (całkowitych)... [Liczba stron: 15]
Etyka w biznesie - opracowanie - Na opracowanie składają się podstawowe wiadomości... [Liczba stron: 10]
Analiza czynnikowa - z przykładem zastosowania - Skład pracy: informacje wstępne o analizie... [Liczba stron: 12]
Diagram Ishikawy - Skład opracowania: Kaoru Ishikawa - informacje... [Liczba stron: 4]
Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku - Skład opracowania: rewolucja przemysłowa w Polsce... [Liczba stron: 19]


Kolejny temat to Opakowanie a strategia imitacji:

Firma wprowadza na rynek nowy produkt w opakowaniu, które bardzo przypomina oryginał. Gdy spada popyt na towar, firma decyduje się wprowadzić nowe opakowanie.

Klient przyzwyczaja się do kształtu opakowania i ma problemy z rozpoznaniem produktu po nowym opakowaniu.
(...)