Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.narutozkonoha-gakure.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Metody propagandowe


Metody propagandowe - To m.in.:
a) Dołączenie epitetów – wzbudzanie uczucia strachu, uprzedzenia lub nienawiści, które nie opierają się na obiektywnej ocenie, a jedynie na negatywnych skojarzeniach u odbiorcy. Rolą tego chwytu jest dyskredytacja jakichś idei, zamierzeń, przedsięwzięć lub osób. Jest stosowany w polityce;
b) Piękne ogólniki – słowa oddające powszechnie aprobowane ogólne wartości, aby ukryć lub zafałszować istotę zjawiska;
c) Ludowość – podkreślanie prawdziwych lub udawanych cech osobowości tzw. prostego człowieka, przeciętnego obywatela, zwykłego konsumenta;
d) Powoływanie się na autorytety – wykorzystuje się powszechnie znane cytaty lub powołuje się na osoby o dużym prestiżu społecznym;
e) Aksjomatyczność dowodów – zakłada, że odbiorca bezkrytycznie przyjmie całkowicie lub częściowo nieprawdziwe informacje i oceny, jeśli zostaną one podane w formie aksjomatu – pewnika nie podlegającego argumentacji racjonalnej;
f) Tasowanie kart – polega na naprzemiennym stosowaniu fałszywych i prawdziwych  lub np. logicznych i nielogicznych argumentów. Celem – jest odwołanie do emocjonalnej sfery odbiorcy i wywołanie odpowiedniej reakcji – poparcia np. zakupu produktu lub sprzeciwu np. wobec przeciwnika politycznego. Korzystanie z tego chwytu – jest jednoznacznie nieetyczne.
g) Owczy pęd – forsowanie tezy, że wszyscy członkowie danej zbiorowości zgadzają się z programem nadawcy i tylko z tego powodu odbiorca musi się z nim zgodzić np. „wszyscy ludzie”, „wszyscy pracownicy”;

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Reklama:

Polega na przekazaniu przez nadawcę (producent, agent handlowy, hurtownik) określonych informacji odbiorcy reklamy (konsument, producent). Informacje te przekazywane są przy wykorzystaniu różnych środków: mowy, tekstu pisania i obrazu. Reklama może dotyczyć określonego produktu lub firmy. (...)