Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
www.narutozkonoha-gakure.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa


Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa - Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa:

- komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może być kontynuacja eksportu (bez względu na rzeczywistą opłacalność sprzedaży zagranicznej);
- personel komórki eksportu nie podlega ocenie z zewnątrz, toteż popełnione błedy wynikające z niedsotatku umiejętności i wuedzy mogą nie zostać nigdy ujawnione;
- pracownicy związani z jedną firmą nie dysponują większą znajomością innych branż i firm;
- pracownicy związani z jedną firmą mogą zatracić zdolność nowatorskiego myślenia, które jest nieodzowne przy terminowej realizacji nietypowych lub wyjątkowo trudnych zleceń.

Zewnętrzni pośrednicy mogą przedstawić bardziej obiektywną ocenę możliwości sukcesu produktów, które zamierza przedsiębiorstwo eksportować. Rozległa znajomość problematyki eksportu i szerokie doświadczenie nabyte podczas współpracy z wieloma firmami pomaga szybciej znaleźć właściwe rozwiązanie dla powstających problemów i rozważać wszystkie rysujące się możliwości wraz z prawdopodowbnymi zagrożeniami.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem:

Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści:

- Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie poradzić z nowymi obowiązkami;
- Oszczędność na wydatkach bieżących (wewnętrzni specjaliści ds. eksportu nie wykorzystywaliby w pełni swych możliwości);
- Pośrednicy posiadają specjalistyczną znajomość najnowszych technik i metod eksportu, a także uzupełniają wciąż... (...)