Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.pfserver.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji


Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji - Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami zadali sobie trud znalezienia oferenta danego produktu. Aktywna działalność jest wynikiem świadomej polityki firmy, zgodnie, z którą organizuje się komórkę handlu zagranicznego i zapewnia odpowiednią obsługę tej działalności. Polityka dystrybucji obejmuje działania związane z oferowaniem produktów do sprzedaży na zagranicznym rynku w odpowiednim miejscu i czasie. Głównym zadaniem polityki dystrybucji jest zyskowna działalność w pokonywaniu barier przestrzennych, czasowych i własnościowych oddzielających producenta od finalnego odbiorcy. Jednym z instrumentów polityki dystrybucji jest kanał dystrybucji, rozumiany jako liczba, kolejność i wzajemne zależności między kolejnymi uczestnikami procesu dostarczania produktu do ostatecznych odbiorców.

Czynniki, decydujące o wyborze kanału dystrybucji to:
- cele marketingowe przedsiębiorstwa;
- jego wielkość i zasoby;
- doświadczenie i stopień intensywności działań za granicą;
- rodzaj produktu;
- jego marka i cena;
- typ nabywcy.

Cena produktu jest powiązana z typem nabywców, dla jakich produkt jest przeznaczony. Ukształtowanie kanałów dystrybucji za granicą wymaga uwzględnienia także innych czynników, kanałów dystrybucji konkurentów, zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami funkcjonujących kanałów dystrybucji, poziomu rozwoju technologii dystrybucji. Dystrybucja stosowana przez konkurentów może być wyznacznikiem tworzenia własnych kanałów. Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na wybór określonego pośrednika, musi brać pod uwagę także i jego powiązania oraz dotychczasową współpracę z innymi pośrednikami.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych:

W zależności od:
- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;
- właściwości danej dziedziny obrotu towarowego;
- warunków istniejących na rynkach;
- określonej polityki handlowej, z którą styka się przedsiębiorca,
działać można na rynku zagranicznym bądź w drodze pośredniego, bądź bezpośredniego prowadzenia działalności... (...)