Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.sluzew.com.pl www.sluzew.com.pl www.sluzew.com.pl
czworonogi.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rynek hipoteczny


Rynek hipoteczny - Jest zorganizowany dwusegmentowo. Banki hipoteczne i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych (mogą to być banki i instytucje depozytowe, kasy oszczędnościowo – depozytowe, banki komercyjne) oraz osoby prawne i fizyczne zaciągające kredyty pod zastaw nieruchomości są uczestnikami pierwotnego rynku hipotecznego.

Warunkiem sprawnego działania tego pierwotnego rynku jest funkcjonowanie wtórnego rynku hipotecznego. Instytucje kredytowe mogą zatrzymywać prawa z hipoteki jako inwestycje lub też, co czynią znacznie częściej, sprzedawać je innym inwestorom. Tworzy się wtedy rynek wtórny, inwestorzy wtórni dostarczają pierwotnym kredytodawcom funduszy na udzielenie nowych kredytów.

Mogą oni zatrzymać prawa wynikające z hipoteki w swym portfelu inwestycyjnym bądź odsprzedać je w formie papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Bank hipoteczny:

Banki hipoteczne są instytucjami wyspecjalizowanymi w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku kapitałowym za pomocą specjalnych papierów wartościowych, które mają swoje pokrycie w hipotekach zabezpieczających udzielnie kredyty (listy zastawne).
(...)