Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wewnętrzny rynek pracy
Tworzą osoby zatrudnione w firmie. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na to, by zawsze, gdy pojawia...

Zarządzanie czynnikiem ludzkim
Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami,...

Zarządzanie konfliktem
W teorii organizacji i zarządzania istnieje termin zarządzanie konfliktem stanowiący poparcie dla stanowiska, że konfliktem...

Zarządzanie potencjałem ludzkim
(inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł)...

Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to...

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przy wykorzystaniu odpowiednich systemów motywacyjnych umożliwi przyjęcie do firmy najlepszej kadry. Jej systematyczne szkolenie, promowanie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kadrami
ZZL odróżnieniu od ZP podejmuje: - czynności związane z różnymi aspektami stosunków pracowników z organizacją, co...

Zasady oceniania pracowników
Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania: 1. Kompleksowość - oceny...

Zewnętrzne PR
Sprawia, że utrwalają się pozytywne skojarzenia z organizacją, wzrasta sprzedaż i firma silniej przywiązuje do...

Zewnętrzny rynek pracy
Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym...

Znaczenie motywacji
Zrozumienie motywacji — tego, co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje zachowania ludzi — zawsze było ważne...

Strona 8 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>