Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierowanie konfliktem
Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które...

Korzyści - zalety coachingu
Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) –...

Kształcenie i rozwój
To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych...

Kultura organizacji
W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania...

Leasing kadrowy
Daje korzyści wówczas, gdy: - istnieje krótkotrwałe wąskie gardło kadrowe - spadek produkcji spowodowany niedoborem stałych pracowników...

Model kapitału ludzkiego
Wady: - wysokie koszty w związku z doborem i selekcją oraz z rozwojem pracowników - stosowanie różnorodnych...

Model selekcji kandydatów
Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który...

Model Sita
Wady: - fluktuacja pracowników, a to wymaga poszerzenia kosztów związanych ze zwolnieniami, rekrutowanie i selekcjonowanie pracowników -...

Model stosunków współdziałania
Elton Mayo i inni badacze stosunków współdziałania stwierdzili, że ważne są też towarzyskie kontakty pracowników...

Model Vroma Vettona Jago
Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie...

Motywacja negatywna
Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy)...

Motywacja pozytywna
Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie,...

Strona 3 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>