Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


PHW King of the Ring (13.05.2018)
klopsik.eu
zoorafik.eu
szczeniaczek.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Sytuacje strategiczne
To: 1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza...

Technika delficka
Dotyczy problemów długofalowych o skali międzynarodowej, strategicznych. Technika tylko pisemna, występuje w dwóch wersjach: albo...

Teoria Z
jest próbą dostosowania niektórych elementów japońskiej filozofii zarządzenia do warunków amerykańskich. Występowały tam niektóre elementy...

Trzy sposoby opracowania strategii
wg Mintzberg'a: 1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją...

Wdrażanie lean management
Podstawowe fazy i etapy wdrażania lean management: Faza I. Poznanie metody. Faza II. Ocena stanu istniejącego. - Etap...

Zalety i wady planowania strategicznego
To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji • dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji •...

Zarządzanie innowacyjne
Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji...

Zarządzanie operacyjne
Zorientowane jest na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie. Zadaniem zarządzania operacyjnego...

Zarządzanie przez cele
Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w...

Zarządzanie strategiczne
Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji....

Zarządzanie zintegrowane
Całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania...

Zasady budowania strategii
To: - strategia formułuje najważniejsze, długookresowe cele przedsiębiorstwa, w tym określa jego misję (określa powód istnienia...

Strona 9 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>