Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


PHW King of the Ring (13.05.2018)
zwierzatka.eu
zwierzakowy.eu
zoorafik.eu
zwierzatko.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

SJB - Strategiczna jednostka biznesu
SJB tworzy się w procesie planowania strategicznego. SJB muszą być określone precyzyjnie, aby firma mogła...

Strategia
To: • ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji • układ reakcji organizacji...

Strategia agresywna (maxi-maxi)
Dla strategii agresywnej (maxi-maxi) proponuje się maksymalne wykorzystanie zależności pomiędzy silnymi stronami organizacji i szansami...

Strategia defensywna (mini-mini)
Polega głównie na zapewnieniu firmie przetrwania i zminimalizowania zagrożeń i występujących wewnątrz firmy słabości. Strategia...

Strategia konkurencji Portera
Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby w możliwie najpełniej...

Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
Jej istotą jest eliminowanie słabych stron organizacji oraz budowanie jej konkurencyjnej siły poprzez maksymalne wykorzystanie...

Strategia konserwatywna (maxi-mini)
Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami...

Strategia wg Gilberta
To strategia wyprzedzania - przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia przywództwa w zakresie kosztów lub w zakresie...

Strategiczna jednostka biznesu
Cechy SJB: - pojedynczy biznes lub zbiór powiązanych biznesów, które mogą być planowane odmiennie w stosunku...

Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCG
To: 1. Inwestowanie (build) Cel: wzrost udziału w rynku nawet kosztem bieżących przychodów. Odniesienie: „znaki zapytania”. 2. Utrzymywanie (hold) Cel:...

Styl konsultacyjny
W stylu konsultacyjnym dyrektor przedstawia problem i opinię o nim, prosząc o zdanie podwładnych. Analizuje...

Synektyka gordona
Synektyka – to łączenie ze sobą różnych elementów z różnych dziedzin, które na pozór nie...

Strona 8 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>