Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


źródło
moje źródła
zwierzakowy.eu
sznaucerki.eu
dlazwierzat.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Przejęcia
Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez...

Reengineering
To przeprojektowanie, wyodrębnienie pewnych procesów w przedsiębiorstwie i na nowo projektowanie.

Reengineering w zarządzaniu
To jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania. Sformułowana przez Michaela Hammer’a i Jamesa...

Restrukturyzacja adaptacyjna
Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować...

Restrukturyzacja antycypacyjna
Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana...

Restrukturyzacja kreatywna
Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu.

Restrukturyzacja naprawcza
Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: 1.Wramach istniejącego potencjału, gdy chcemy wykorzystać...

Restrukturyzacja rozwojowa
To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów produkcji. 3. Nowe kontakty handlowe. 4. Zdobycie nowych rynków zbytu. 5. Postęp...

Rodzaje planów w zarządzaniu
Wyróżniamy następujące plany: 1. strategiczny - określa zasady alokacji zasobów. składa się z (omeny działania, strategicznej...

Rozpiętość kierowania a szczeble zarządzania
Decyduje o liczbie szczebli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii...

Różnice między planowaniem strategicznym a operacyjnym
Wyróżniamy np.: 1. Zakres działań: działania długo i krótko okresowe 2. Poziom ogólności - planowanie operacyjne jest...

Sformalizowany sposób planowania strategicznego
To: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań. 2. Identyfikacja obecnych...

Strona 7 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>