Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


profesjonalne pole dance studio w łodzi pole dance łódź nauka tańca na rurce - blacklips
webzwierzak.eu
donogi.eu
kagance.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Planowanie
Planowanie działalności tworzy zespół czynników polegający na wyznaczaniu działań zmierzających do realizacji określonych celów w...

Planowanie na poziomie operacyjnym
To określanie zadań na okres do 1 tygodnia dla najmniejszych jednostek organizacyjnych (np. brygad) lub...

Planowanie na poziomie strategicznym
To: • stawiamy cele, które dotyczą szeroko rozumianego rozwoju firmy • dane wejściowe: słabe i silne strony...

Planowanie na poziomie taktycznym
Wygląda tak: • na końcu (wyjściu) chcemy mieć: harmonogramy czynności, preliminarze dla kosztów, wydatków oraz budżet. •...

Planowanie strategiczne
To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

Planowanie w przedsiębiorstwie
Na szczeblu ogólnym plany obejmują: • Plany strategiczne: to plany opracowywane dla realizacji celów strategicznych, to ogólny...

Podejścia do sformalizowanego planowania strategicznego
wg Arthur'a Thompson'a: 1. Z dołu do góry - jednostki organizacyjne przekazują swe strategie do kierownictwa...

Poziomy strategii
wg Arthur'a Thompson'a: 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana przez naczelne kierownictwo, dotyczy działań podejmowanych...

Proces zarządzania
Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie...

Program restrukturyzcji
Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.

Przedsiębiorczość jako czynnik sprawczy przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość nie jest terminem jednoznacznym. Jest bliskoznaczna względem przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Traktuje się przedsiębiorczość jako funkcję...

Przedsiębiorstwo
To podmiot gospodarczy tj podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej,...

Strona 6 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>