Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


fanzool.eu
pupiland.eu
rasowe.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Metody portfelowe - analiza portfolio
Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych form działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Wspólne cechy...

Metody portfelowe i ich istota
Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określanie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Nazwa...

Metody wspomagające wybór strategii
To: 1. Metody portfelowe: a) macierz BCG (Boston Consulting Group); b) macierz GE (General Electric) / McKinsey’a; c) macierz...

Mikrootoczenie
Stanowią czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z daną organizacją. W jego skład wchodzą więc dostawcy,...

Misja firmy
Podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie...

Misja przedsiębiorstwa
Jest to filozofia firmy, deklaracja jej głównych kierunków działań, uzasadnienie racji istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa....

Misja w przedsiębiorstwie
Wyraża rolę jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia, w którym działa. Przy formułowaniu misji przedsiębiorstwa...

Model pięciu sił Portera
Idea konkurencji wg Michaela Portera polegająca na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby najlepiej wykorzystać przewagę...

Ocena słabych i silnych stron konkurencji
W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności...

Organizacja wirtualna
W odróżnieniu od tradycyjnej organizacji, jest to organizacja pozorna (niewidzialna), pozbawiona tradycyjnej struktury fizycznej (budynki,...

Phillips 66 Buzz Session
6 zespołów po 6 osób dyskutuje 6 minut Technika stosowana przez firmę 3M – znana z...

Plan
To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku...

Strona 5 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>