Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.fir-2010.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Etapy budowania struktury organizacji
To: 1. Określenie celów firmy. 2. Określenie całej pracy jaką należy wykonać dla osiągnięcia celów firmy. 3. podział...

Etapy planowania strategicznego
To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej sytuacji 3. Analiza otoczenia 4. Analiza (badanie) zasobów 5. Rozpoznawanie strategicznych okazji...

Fuzja
Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje...

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego
Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja ...

Globalizacja przedsiębiorstw
Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że...

Istota zarządzania strategicznego
Wg R.Gryffina zarządzanie strategiczne jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych...

Koncepcja lean management
Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje...

Koncepcja misji firmy
To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców....

Kontrolowanie
To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami. Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli: -...

Korporacje transnarodowe
Stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji i ich działania prowadzą do globalizacji rynków...

Kryteria SMART
To: Specyfic (konkretne) - wyrażają to, co chce się osiągnąć Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach Achievable (osiągalne)...

Macierz A. D. Little
Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału...

Strona 3 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>