Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.kupamieci.pl www.kupamieci.pl www.kupamieci.pl
profesjonalne pole dance studio w łodzi pole dance łódź nauka tańca na rurce - blacklips
camp-holiday.eu
czworonog.eu
izwierzaki.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Cechy dobrego planu
To plan: - celowy, czyli dopasowany do celu; - wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania; - niesprzeczny, tzn....

Cechy lean management
To: - praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; - maksymalizacja korzyści klienta (bliskość do rynku, wysoki...

Cechy strategii
wg Robert'a Hayes'a i Steven'a Wheelwright'a: 1. Odległy horyzont czasowy. 2. Znaczne efekty realizacji strategii. 3. Skupienie wysiłków...

Cechy zarządzania operacyjnego
To: 1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu 2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe 3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu 4. Duża znajomość szczegółów 5....

Cechy zarządzania strategicznego
To: 1. Ustala cele przedsiębiorstwa 2. Strategie 3. Tworzy potencjał efektu i wartości logistyczne 4. Długi horyzont planowania 5. Elastyczność

Cele benchmarkingu
To: - zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji - analiza ta dostarcza wskazówek...

Cele metod portfelowych
To: 1. Określenie stopnia zrównoważenia rozwoju firmy 2. Wskazanie właściwej strategii dla poszczególnych jednostek biznesu 3. Racjonalizowanie ryzyka 4....

Co to jest misja firmy
To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich...

Controlling
to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania,...

Decentralizacja zarządzania
Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest...

Elementy strategii
To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi); 2....

Elementy zarządzania strategicznego
To: - analiza przeprowadzana w dwóch obszarach (wnętrze i otoczenie firmy), przeprowadza się tu analizę ...

Strona 2 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>