Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa
www.nowosci-motoryzacyjne.pl
www.mieszkanie.biz.pl
www.csctuchola.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie produkcją

System produkcji
Jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i...

Systematyczna innowacja wg Druckera
To: 1. Nieoczekiwane zdarzenie –najlepszy sposób do zmiany 2. Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej 3. Innowacja...

Total Quality Control
Polega na usuwaniu błędów w czasie montażu. Wyszukiwanie źródeł błędów w miejscu ich powstawania może...

Właściwości użytkowe - użyteczność
Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie. Wyróżniamy użyteczność podstawową...

Założenia koncepcji Lean Production
Dotyczą: 1. pracy w grupach i w zespołach, 2. delegowania odpowiedzialności na najniższy szczebel, 3. decentralizacji realizacji wszystkich...

Zasada ciągłości
Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno –...

Zasada elastyczności
Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od...

Zasada koncentracji
Polega na skupieniu wszystkich produkcji w określonym obszarze produkcji w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania...

Zasada liniowości
Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza...

Zasada proporcjonalności
Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze...

Zasada równoległości
Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie...

Zasada specjalizacji
Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>