Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Kierowanie
To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej...

Kierowanie konfliktem
Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które...

Kierownik – autokrata
Wydaje rozkazy, upiera się, aby je wykonywano, określa działalność poszczególnych grup bez pytania ich o...

Kierunek Human Relations
ELTON MAYO – kontrolowanie, kierowanie nie jest tak ważne jak stosunki międzyludzkie. Jak jest dobra...

Klasyczne podejście do zarządzania
Podejście klasyczne – składa się z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego i administracyjnego zarządzania. Osiągnięcia szkoły...

Klasyczny model podejmowania decyzji
Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć...

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa
Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: - potrzeby...

Komunikacja nieformalna
Nieformalne komunikowanie się to z pewnością sieć pogłosek. Nie należy jednak mylić sieci pogłosek z...

Komunikacja w przedsiębiorstwie
to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces...

Komunikowanie
Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów. Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na...

Koncepcja lean management
Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje...

Koncepcja zarządzania
W przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych stosuje się logistykę na coraz większą skalę i traktuje się...

Strona 8 z 23
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>