Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


festkar.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Innowacja
To: - Innowacja jest kierowanym wysiłkiem organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług, bądź też...

Innowacje wg Schumpetera
Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów...

Innowacyjność
Jest to zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i...

Instytucjonalizacja i formalizacja organizacji
Są to dwa procesy utrwalania organizacji. Pierwszy z nich ma charakter bardziej długotrwały, spontaniczny, nieświadomy,...

Istota planowania
Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie...

Istota zarządzania
Zarządzanie est takim rodzajem kierowania, w którym tytuł do wywierania wpływu na hierarchię i systemy...

Joseph Schumpeter o innowacjach
Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów...

Kapitał intelektualny
To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia...

Kapitał ludzki
Nazywany często pracą, tworzą go psychofizyczne predyspozycje ludzi celem podejmowania określonych, racjonalnych działań. Stanowią go...

Kapitał naturalny
Utożsamianego z ziemią, tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co na jej...

Kapitał relacyjny
Odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten...

Kapitał strukturalny
To organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie...

Strona 7 z 23
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>