Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Funkcje przedsiębiorcy
wg C.A.Kenta przedsiębiorcy spełniają pięć funkcji: - wprowadzają nowe produkty na rynek; - tworzą nowe rynki, które...

Funkcje zarządzania
To: 1) Planowanie – przewidywanie przyszłych trendów oraz określanie najlepszej strategii i taktyki umożliwiających osiągniecie celów. 2)...

Grupowe decydowanie
Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu,...

Grupowe podejmowanie decyzji
W coraz większej liczbie współczesnych organizacji ważne decyzje są podejmowane nie przez jednostki, lecz przez...

Grupy formalne
Tworzone są przez organizację dla osiągnięcia przez nią pewnych celów. W momencie przystąpienia do organizacji...

Grupy nieformalne
Tworzone są przez członków organizacji dla realizacji ich osobistych celów które nie musza być związane...

Henry Ford - sylwetka przedsiębiorcy
Nie skończył podstawówki, produkował samochody tylko czarne. Osiągnięcia: specjalizacja – 1 człowiek robi tylko małe...

Hierarchia i podział władzy
Cechy: • uprawnienia i odpowiedzialność • stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa) • rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych...

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Wygląda tak: • fizjologiczne ------------- • bezpieczeństwa ...

Identyfikacja ryzyka
Polega na określeniu możliwych zagrożeń - zdarzeń, które mogą (choć nie muszą) wystąpić jako przeszkody...

Ilościowe podejście do zarządzania
Koncentruje się na podejmowaniu decyzji efektywności ekonomicznej, modelach matematycznych oraz wykorzystaniu komputerów. Podejście to ma...

Immanuel Kant i etyka
Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył...

Strona 6 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>