Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
tłumaczenia z hiszpańskiego

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora
Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie...

Model Vroma Vettona Jago
Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie...

Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa
Założenia: Praca z natury jest nieprzyjemna. Pracownicy z reguły dają z siebie w procesie pracy...

Motywatory w zarządzaniu
Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów): 1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem...

Motywowanie
Jest takim działaniem, które powoduje, że pracownicy zachowują się w określony sposób. Nowoczesne organizacje zmierzają...

Negocjacje
To sekwencja posunięć (ofert i ustępstw) dwu stron, dla osiągnięcia wspólnego stanowiska w sytuacji wyjściowych...

Negocjacje
Forma porozumiewania się przeciwnych stron konfliktu, gdzie zainteresowani składają wzajemne propozycje i kontrpropozycje, a potem...

Niepewność a ryzyko
Definicje: Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą,...

Normy w organizacji
Wynikają one z wartości jakie zostały przyjęte w danej organizacji. Normy mają charakter moralny, informując...

Opór wobec zmian
Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi...

Organizacja
To: • każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja...

Organizacja i jej zasoby
Organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć...

Strona 11 z 23
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>