Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


League of Legends

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel i ubezpieczający
Definicje: Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący za zezwoleniem organu państwowego (PUNU), działanie w formie S.A. lub Towarzystwa...

Umowa ubezpieczenia
Przez umowę ubezpieczenia morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową wypłacić odszkodowanie za...

Usługa ubezpieczeniowa
Polega na sprzedaży ochrony ubezpieczeniowej, która oznacza gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń materialnych i niematerialnych...

Wady ubezpieczenia
To: 1. Nieubezpieczalność niektórych ryzyk, 2. Groźba niewypłacalności ubezpie, 3. Brak pełności kompensacji, 4. Przewlekłość procedur udzielania kompensacji.

Warunki podejmowania decyzji
To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność,...

Zalety ubezpieczenia
To: 1. Nieograniczona podaż usług ubezpieczeniowych, 2. Powszechna dostępność do usług ubezpieczeniowych, 3. Szybkość kompensacji, 4. Pewność kompensacji, 5. Bezkonfliktowy...

Zasada ustalania składki ubezpieczeniowej
Wyróżniamy: 1. zasada równowagi składek i świadczeń. Suma zebranej składki powinna być równa sumie wypłaconych odszkodowań...

Zdarzenie losowe
Szczególnego rodzaju zdarzenia cywilno-prawne. Wskazują statystyczną prawidłowość, dające się określić metodami matematycznymi i mają charakter...

Znaczenie pojęcia ubezpieczenie
Pojęcie ubezpieczenie jest wieloznaczne i używane w różnych kontekstach: • w znaczeniu organizacyjnym, jako urządzenie gospodarcze...

Strona 8 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>