Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


wispro.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Ryzyko towarowe
Polega na niebezpieczeństwie utraty lub uszkodzenia towaru, zmiany jego ilości, jakości i kondycji handlowej, zaś...

Ryzyko transakcyjne
Dotyczy wszelkich zdarzeń powodujących nie wywiązanie się partnera umowy z zobowiązań podjętych w zawartym porozumieniu.

Ryzyko w zarządzaniu
Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w...

Ryzyko wewnętrzne
Inaczej niesystematyczne obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za...

Ryzyko zewnętrzne
Determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko...

Składka ubezpieczeniowa
Cena usługi ubezpieczeniowej, zależy od sumy ubezpieczenia; jest podawana przeciętnie dla danego ryzyka. Jej wysokość...

Subrogacja
Instrument prawny, nabycie praw zaspokojonego wierzyciela przez osobę, która zapłaciła dług.

Suma ubezpieczenia
To górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu danego ryzyka. W przypadku ubezpieczeń majątkowych odpowiada...

Transfer ryzyka
Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę. Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez...

Ubezpieczający
Na rzecz osoby trzeciej zawiera umowę ubezpieczeniową, czasem jest ubezpieczonym, gdy zawiera umowę w swoim...

Ubezpieczenia dobrowolne
To wszystkie pozostałe (poza obowiązkowymi) ubezpieczenia, co do których istnieje pełna swoboda woli ubezpieczającego i...

Ubezpieczenia finansowe
Obejmują (w węższym znaczeniu): - ubezpieczenia kredytów - wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych Ubezpieczenia finansowe obejmują w szerszym znaczeniu: - ubezpieczenia...

Strona 6 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>