Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe kamizelki nurkowe
trzydni.edu.pl
www.nowosci-motoryzacyjne.pl
marago.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Rodzaje fanszyzy
Wyróżniamy franszyzę: - Bezwarunkowa (potrącalna lub redukcyjna)- ubezpieczony ma udział w każdej szkodzie, która zaistnieje, w...

Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Podziały: 1. ze względu na rodzaj inwestycji: - papierów wartościowych: w tym akcji, obligacji, mieszane (inwestujące zarówno...

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych
Wyróżniamy: 1. gwarancje kontraktowe - zabezpieczające wykonanie kontraktu, w tym zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu...

Rodzaje ubezpieczenia generalnego
To: - Polisa odpisowa - w umowie określona jest pewna, większa suma ubezpieczenia, w trakcie realizacji...

Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce
Fundusze inwestycyjne odgrywają bardzo ważna rolę w gospodarce, pomagają one przesłać oszczędności ludności na rynek...

Rozwój ubezpieczeń w Polsce
Pierwsze przejawy realizacji idei ubezpieczeniowej spotykamy dość późno, bo dopiero w XV i XVI w....

Rynek ubezpieczeniowy
Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań...

Ryzyko
Występuje wtedy, gdy podejmujący decyzję nie może przewidzieć z całkowitą pewnością przyszłych zdarzeń, zna natomiast...

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na...

Ryzyko rynkowe
Obejmuje niebezpieczeństwo zmian wartości instrumentów rynkowych takich, jak kurs walutowy, stopa procentowa, ceny surowców, materiałów...

Ryzyko specyficzne
Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten...

Ryzyko systematyczne
Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w...

Strona 5 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>