Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
czajda.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

OC
Odpowiedzialność cywilna – odszkodowanie otrzymuje poszkodowany z polisy sprawcy. - musi być sprawca i poszkodowany, - związek...

Odszkodowanie
To przekazanie strumienia na pokrycie strat; świadczenie – dotyczy ryzyk osobowych, ubezpieczenia na życie, osobowe. Odszkodowanie...

Ogólny podział ryzyka
Wyróżniamy: - ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o...

Podejścia w zarządzaniu ryzykiem
To: I. aktywne (wyprzedzające), polegające na wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz podjęciu działań dla ich uniknięcia...

Podział ubezpieczeń
W teorii i praktyce spotyka się podział rynku ubezpieczeń na dwie sfery działania, tj. na: a....

Podział ubezpieczeń gospodarczych
Wyróżniamy ubezpieczenia: 1. indywidualne, 2. grupowe (np. szkoła, zakład pracy), 3. zbiorowe – polisa na wiele ryzyk...

Pojęcie ryzyka
Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie...

Polisa
Nie jest to umowa ubezpieczenia, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy. Polisa zawiera: - dane Zakładu Ubezpieczeń -...

Powody wprowadzenia franszyzy
To: • Zachęcanie ubezpieczonego do większej dbałości o przedmiot ubezpieczenia • Uwolnić ubezpieczycieli od konieczności wypłacania odszkodowania,...

Reasekuracja
To odsprzedanie pewnego procentu ryzyk i przekazanie części odpowiedzialności za poniesione ryzyko.

Regres
To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w...

Risk management
Zarządzanie ryzykiem jest ustawicznym wypełnieniem określonych, kolejnych procedur towarzyszących procesowi podejmowania decyzji. Procedury te kolejno obejmują: -...

Strona 4 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>