Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


[dkw sb] zrywanie zapadki startera

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Geneza ubezpieczeń społecznych
Genezy powstania ubezpieczenia społecznego należy szukać w różnego rodzaju kasach wzajemnej pomocy. Kasy takie powstawały...

Gwarancja ubezpieczeniowa
Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń w zamian za składkę do uregulowania należności wobec beneficjenta, kiedy...

Identyfikacja ryzyka
Polega na określeniu możliwych zagrożeń - zdarzeń, które mogą (choć nie muszą) wystąpić jako przeszkody...

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Jest ona tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość może się zmieniać w zależności od...

Klasyfikacja ubezpieczeń
Ubezpieczenia można klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium na: • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (kryterium sfery...

Koasekuracja
To podział danego ryzyka na wielu ubezpieczycieli. Występuje bezpośredni stosunek między ubezpiecycielem a ubezpieczającym. Istnieje...

Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem
To: 1. Samoubezpieczenie- polega na tym, że sam podmiot zagrożony jest określonym ryzykiem gromadzi własne środki...

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne
To m.in.: - profesjonalne zarządzanie środkami - fundusz jest zarządzany przez specjalistów, których wynagrodzenie zależy w...

Korzyści z istnienia funduszy emerytalych
Wraz z reformą emerytalną powstały w Polsce Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem...

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka
W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się: - ryzyko osobowe- odnosi...

Niepewność a ryzyko
Definicje: Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą,...

Nota pokrycia
Jest to tymczasowy dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ten jest wystawiany, gdy: • Pozostają jeszcze do...

Strona 3 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>