Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ubezpieczenia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


League of Legends

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Działalność ubezpieczeniowa
Polega na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków...

Formy reasekuracji
To: 1. reasekuracja fakultatywna- umowa negocjacyjna 2. reasekuracja umowna (obligatoryjna) a) kwotowa - ubezpieczyciel odstępuje reasekurantowi stały, uzgodniony...

Formy rozpraszania ryzyka
To: 1. samoubezpieczenie - gromadzenie własnych środków finansowych na pokrycie strat 2. ubezpieczenia proste - tzw. Pierwotny...

Franszyza
Polega na zwolnieniu ubezpieczyciela od odpowiedzialności za straty lub szkody nie przekraczające pewnej uzgodnionej granicy...

Franszyza integralna
Zakład ubezpieczeń nie pokrywa szkód nie przekraczających pewnej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia, ale w...

Franszyza redukcyjna
To każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę lub o procent sumy ubezpieczenia. Cel - ma...

Fundusze inwestycyjne
To majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy,...

Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych
Polegają generalnie na gromadzeniu środków w postaci funduszy i rezerw. Do funkcji finansowych zaliczamy: • funkcję...

Funkcje OC
To: - chroni interesy poszkodowanego i zrównuje poszkodowanego w prawie, - zabezpiecza posiadacza pojazdu przed ewentualnymi roszczeniami...

Funkcje reasekuracji
To: - Stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, ponieważ pozwala wyrównywanie gwałtownych wahań w sytuacji ubezpieczyciela, gdy wystąpi...

Funkcje ubezpieczeń
To funkcja: - społeczna, - ekonomiczna, - ochrony (kompensacyjna), - prewencyjna, - kontrolna, - redystrybucyjna, - stymulacyjna, - lokacyjno-kredytowa, - oszczędnościowa.

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych
Mnożenie funkcji ubezpieczeń nie powinno wywoływać większych wątpliwości, jeśli przy pomocy kolejnej funkcji uwypukla się...

Strona 2 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>