Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Statystyka - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Statystyka

Rozstęp
(R), czyli tzw. empiryczny obszar zmienności, jest różnicą między największą i najmniejszą wartością cechy w...

Równanie linii regresji
Po stwierdzeniu, że między cechami istnieje korelacja liniowa możemy znaleźć równanie linii regresji. Równanie linii regresji...

Szacowanie współzmienności
Ocenianie stopnia, w jakim dwie zmienne są skorelowane, to znaczy przewidywanie jednej zmiennej (np. tego,...

Szereg pozycyjny
Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy...

Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru...

Wnioskowanie statystyczne
Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników,...

Wnioskowanie z próby niereprezentatywnej
Dokonywanie uogólnień na podstawie prób informacji, o których wiadomo, że są tendencyjne bądź nietypowe.

Współczynnik ufności
Dzięki estymacji przedziałowej wyznacza się przedział liczbowy, który z pewnym prawdopodobieństwem zawiera nieznaną wartość parametru....

Zbieżność do rozkładu normalnego
Jeśli liczba jednostek obserwacji dąży do nieskończoności (w praktyce oznacza to zazwyczaj ), to...

Zgodność
Własność estymatora powodująca, że wraz ze wzrostem liczebności próby wartość estymatora zbliża się do parametru...

Zmienna losowa
Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie...

Strona 4 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>