Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Rachunkowość zarządcza - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


gwiazdorek.edu.pl
motoryza.edu.pl
strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa
* http://sp12jastrzebie.pl/silvets *
wispro.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Rachunkowość zarządcza

Koszty finansowe
Koszty z tytułu oprocentowania kredytów bankowych określa iloczyn kwoty wykorzystanego kredytu oraz stopy oprocentowania, co...

Koszty wynagrodzeń
Wyznacza iloczyn przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń: Kw= Lp x w gdzie Kw- koszty wynagrodzeń wraz z...

Metoda ABC
Koncepcja rachunku kosztów działań (activity based costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych...

Rachunek kosztów
Zmiennych powstał jako alternatywa dla rachunku kosztów pełnych. Cechą charakterystyczną rachunku kosztów zmiennych jest to,...

Rachunek kosztów działań
Koncepcja ta rozwinęła się na rynku amerykańskim. Została opracowana w celu umożliwienia kalkulowania realnych pełnych...

Rachunek kosztów działań ABC
ABC (Activity-Based Costing), czyli rachunek kosztów działań, jest znakomitym narzędziem służącym do przeprowadzania analiz kosztów...

Rachunek kosztów Kaizen
W teorii japońskiego zarządzania najważniejszymi metodami są "zarządzanie przez jakość" (Total Quality Management) i ciągłe...

Rachunek kosztów pełnych
Jest oparty na kosztach historycznych, czyli na kosztach już poniesionych. Jest on nazywany często rachunkiem...

Rachunek kosztów procesów
Głównym jego celem jest umożliwienie kontroli prawidłowości zużycia czynników produkcji oraz urealnienie kalkulacji pełnych kosztów...

Rachunkowość zarządcza
Dostarcza niezbędnych informacji o procesach gospodarczych. Służy dla potrzeb zarządzania oraz korzysta z danych gromadzonych...

Wycena przedsiębiorstwa
Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości...

Złota reguła finansowa
Mówi że nie należy zadłużać przedsiębiorstwa ponad wartość kapitałów własnych. Znaczy to, że stopień zadłużenia...

Strona 2 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>