Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Krańcowa stopa substytucji
Określa stosunek przyrostu konsumpcji jednego dobra do ubytku innego dobra w sytuacji, gdy konsument pozostaje...

Krańcowa stopa substytucji
Pokazuje, o ile (w przybliżeniu) powinna zwiększyć się ilość j-tego towaru przy zmniejszeniu o jednostkę...

Krańcowa użyteczność dochodu
Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę.

Krótkookresowa równowaga monopolu
Biorąc pod uwagę koszty produkcji oraz kształtowanie się przychodów monopol poszukuje optymalnej kombinacji między ceną...

Krzyżowa elastyczność popytu
tzw. substytucyjna, zwana także mieszaną lub krzywą elastycznościową. Wyraża ona względną zmianę popytu na dobro y...

Krzywa budżetowa
Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy...

Krzywa jednakowego produktu
czyli izokwanta - jest to krzywa która pokazuje obszar możliwych kombinacji ilości pracowników i maszyn...

Krzywa możliwości produkcyjnych
Zwana również krzywą transformacji, to graficzne przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy wykorzystaniu...

Krzywa obojętności
(konsumenta) to kombinacje dwóch dóbr, które dają konsumentowi ten sam poziom całkowitej użyteczności (są dla...

Krzywa obojętności
Jest zbiorem takich kombinacji ilości dóbr, które konsument ceni sobie jednakowo wysoko. Krzywa obojętności ma...

Krzywa ograniczenia budżetowego
Inaczej ścieżka cen, to graficzna ilustracja zbioru wszystkich kombinacji dóbr, jakie konsument może nabyć przy...

Krzywa podaży
Pokazuje, jakie ilości danego dobra producenci są skłonni zaoferować do sprzedaży przy różnych cenach w...

Strona 9 z 20
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>