Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


źródło

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Istota społecznego podziału pracy
Polega ona na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną...

Izokwanty produkcji
Łącząc ze sobą wszystkie możliwe efektywne kombinacje czynników dające taką samą wielkość produkcji otrzymujemy izokwanty...

Kapitał naturalny
Utożsamianego z ziemią, tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co na jej...

Komplementarność dóbr
Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra...

Konkurencja
Jest to proces przy pomocy, którego uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów, próbując przedstawić...

Konkurencja doskonała
Jest to rynek składający się z licznych sprzedawców i nabywców kupujących identyczny produkt, taki, że...

Konkurencja doskonała - założenia modelu
Sytuacja rynkowa określana mianem konkurencji doskonałej charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających...

Korzyści skali produkcji
Kształtowanie się długookresowej krzywej kosztów przeciętnych można powiązać ze zjawiskiem korzyści skali produkcji. Początkowo wraz...

Koszt alternatywny
To koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z...

Koszt alternatywny
Lub też koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość;...

Koszt całkowity produkcji
Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych.

Koszt krańcowy
Inaczej marginalny (ang. marginal cost, MC) to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki. Jest to więc...

Strona 7 z 20
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>