Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Elastyczność proporcjonalna
Jej wielkość równa się jedności Es=1 Edp=1, zmiana ceny o 1% wywołuje zmianę podaży (popytu)...

Elastyczność punktowa
Istnieje prosta metoda wyznaczania elastyczności w dowolnie wybranym punkcie na krzywej popytu. W tym celu...

Elastyczność substytucji
Pokazuje, o ile procent powinna zwiększyć się ilość j-tego towaru przy zmniejszeniu o jednostkę ilości...

Etapy produkcji
Wyróżniamy: etap I – nakład czynnika zmiennego rośnie od zera do takiej wielkości, dla której PP...

Funkcja użyteczności
Funkcja użyteczności U wyraża subiektywny stosunek konsumenta do oferowanych na rynku koszyków towarów (bez względu...

Funkcje ceny
Według M. Friedmana ceny odgrywają trzy funkcje organizujące aktywność gospodarczą: • Przenoszą informację. • Dostarczają bodźca dla...

Gospodarka nierynkowa
Rachunek ekonomiczny ma charakter bezpośredni – wyboru w skali gospodarki dokonuje się w jednostkach fizycznych....

Gospodarka rynkowa
Najważniejsze założenia gospodarki rynkowej: - model dotyczy gospodarki rynkowej w warunkach kapitalizmu tzn w warunkach takiego...

Gospodrowanie
To zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr...

Granica możliwości produkcyjnych
Wskazuje na alternatywne kombinacje dwóch grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego...

Gusty i preferencje
Każdy z kupujących posiada własne gusty lub preferencje odnoszące się do kupowanych dóbr. Każdy z...

Instrumenty konkurencji
W procesie przezwyciężania (dopiero wymienionych ograniczeń) mogą być wykorzystywane przez sprzedawców następujące podstawowe rodzaje instrumentów...

Strona 6 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>