Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


webzwierzak.eu
zoopedia.eu
czworonog.eu
fafiki.eu
traszka.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Efekt Veblena (Efekt snoba)
Dotyczy produktów luksusowych. Wzrost ceny tych dóbr powoduje wzrost popytu - są chętniej nabywane przez...

Efekty naśladownictwa i demonstracji
Niekiedy ludzie chcą wyróżniać się spośród innych, chcą być podobni do innych, wyposażając swoje mieszkania...

Efekty skali produkcji
Odnoszą się natomiast do procesów produkcji, w których wszystkie czynniki są zmienne ,a ich zmiany...

Efektywność techniczna
Oznacza, iż producent maksymalizując efekty produkcji nie będzie wkładał do produkcji więcej czynników (nakładów) aniżeli...

Elastyczność łukowa
Dotyczy odcinka (segmentu) krzywej popytu natomiast elastyczność punktowa odnosi się do minimalnych przyrostów ceny i...

Elastyczność cenowa popytu
(PED, price elasticity demand) określa stopień zmiany (wrażliwość) popytu na dobro na skutek zmiany jego...

Elastyczność dochodowa popytu
Miarą reakcji popytu na zmiany dochodu jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu. Jest to zmiana popytu...

Elastyczność jednostkowa
Jeśli E=1 mamy do czynienia z elastycznością jednostkową (zwaną również neutralną elastycznością popytu).

Elastyczność pobytu
Jest miarą procentowej zmiany pobytu w stosunku do procentowej zmiany czynnika wpływającego na pobyt. Funkcję...

Elastyczność podaży
To miara zdolności producentów do dostosowywania wielkości podaży do zmiany ceny. Inaczej mówiąc, elastyczność podaży...

Elastyczność popytu
Określa stopień wrażliwości popytu na zmianę lub wahania trzech zmiennych: ceny danego dobra, ceny innych...

Elastyczność popytu
Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się...

Strona 5 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>