Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Dobro podstawowe
To każde dobro, którego ilość nabywana rośnie wolniej niż dochód i maleje wolniej niż dochód;...

Dobro wolne
To takie, którego podaż przewyższa popyt na nie nawet wówczas, jeśli jego cena jest równa...

Dochodowa elastyczność popytu
(income elasticity of demand, IED) jest miarą zmian popytu w zależności od dochodu.

Dochody konsumentów
Zmiany dochodów kupujących przesuwają popyt rynkowy na większość dóbr. Wzrost dochodów przesuwa krzywą popytu w...

Dochody ludności
Wyróżniamy: Dochody nominalne - wyrażone są w jednostkach pieniężnych. Dochody realne - wrażają to, co można nabyć...

Dyskryminacja cenowa
Ma miejsce wówczas, kiedy ten sam produkt sprzedawany jest, w tym samym miejscu i czasie,...

Efekt dochodowy
Obrazuje wpływ spadku siły nabywczej konsumenta na wielkość zakupów dobra X,Y

Efekt Giffena
Dotyczy niektórych dóbr niższego rzędu. W przypadku tych dóbr (zwanych też dobrami Giffena) wzrost ceny...

Efekt owczego pędu
Polega na wzroście popytu, dlatego że inni konsumują to samo dobro. Jest on następstwem chęci...

Efekt snobizmu
Nie konsumuje się pewnych dóbr dlatego, że inni je konsumują. Efekt ten odzwierciedla chęć wyróżnienia...

Efekt substytucyjny
Polega na tym, że zmiana ceny danego dobra zmienia relację jego ceny do cen pozostałych...

Efekt Veblena
To tzw. konsumpcja na pokaz. Wzrost popytu na dobro następuje dlatego, że jest ono drogie,...

Strona 4 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>