Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


może Wy mi pomożecie??
royalsign
mój link
www.gabinety-stomatologiczne.info.pl
sprzęt filmowy - fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. sprzęt filmowy aukcje foto

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing międzynarodowy

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku...

Promocja międzynarodowa
Jest procesem informowania konsumentów finalnych oraz pozostałych, zagranicznych członków kanału marketingowego o dostępności i wartości...

Rozwój koncepcji marketingowej
Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem...

Sprzedaż licencji
Licencjonowanie procesu polega na przypisaniu licencjobiorcy prawa do używania patentu, chroniącego produkt, technologicznego lub marki...

Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych
Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix...

Strategia dywersyfikacji
Sprowadza się ona do wejścia na jak największą liczbę rynków zagranicznych, a w miarę rozwoju...

Strategia działań uderzeniowych
Gdy ryzyko jest niewielkie, a koszty alternatywne wysokie. Chodzi wtedy o jak najszybsze wprowadzenie innowacji. W...

Strategia innowacji
Tzw. strategia bezwzględnie nowego produktu, polega na dostarczeniu na rynek produktów zaspakajających nowe lub dotychczas...

Strategia koncentracji
Polega na tym, że przedsiębiorstwo koncentruje się na wybranym rynku zagranicznym i po osiągnięciu pozytywnych...

Strategia koncentracji krajowej
Polega na działaniach przedsiębiorstwa w niewielu krajach, ale na wielu segmentach. W tym przypadku przedsiębiorstwo...

Strategia koncentracji segmentowej
Sprowadza się do podjęcia działań na niewielu segmentach rynku, ale na wielu rynkach zagranicznych. Koncentracja...

Strategia lidera rynku
Lider rynku to firma, która ma największy udział w sprzedaży danego produktu na rynku. Z...

Strona 3 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>