Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Funkcje kanałów dystrybucji
To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie...

Funkcje kontroli marketingowej
To: a) diagnostyczna (ocena dotychczasowego działania służb marketingowych oraz ustalenie objawów i przyczyn niedociągnięć); b) prognostyczna (dostarczenie...

Funkcje marketingu
• przygotowawcza - gromadzenie informacji rynkowej - badanie rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego - kalkulacja i stanowienie...

Funkcje marketingu dla klientów
To: 1. Działania marketingowe są na ogół korzystne dla szerokich rzesz konsumentów. 2. Marketing przewyższa się do...

Funkcje marki
wykorzystywana w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych. Spełniać może ona trojaką funkcję: - Identyfikacyjną...

Funkcje opakowań
Przepływ fizyczny produktów w gospodarce jest często warunkowany zastosowaniem odpowiednich opakowań. Wymienia się między innymi...

Funkcje opakowań w promocji produktu
To: - oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety (flash) – aby...

Funkcje opakowania
To: • ochrona produktu przez działaniem czynników zewnętrznych powodujących niekorzystne zmiany cech materiałów wyrobów w trakcie...

Funkcje planu marketingowego
To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom,...

Funkcje znaku towarowego
Znaki towarowe pełnią trojakie funkcje: - Funkcja identyfikacyjna pozwala odróżnić dany produkt od produktów konkurencyjnych....

Główne cele badań marketingowych
To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze,...

Główne zasady marketingu
To: 1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem. 2.Ciągłość...

Strona 9 z 30
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>