Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Faza dojrzałości produktu
Cechy: a) W tej fazie produkt nowy lub zmodernizowany osiąga maksymalny poziom sprzedaży, czyli wielkość sprzedaży...

Faza plasowania produktu
Cechuje się: a) niewielkim wolumenem sprzedaży produktów b) tempo wzrostu sprzedaży produktu jest relatywnie małe, zwłaszcza w...

Faza schyłku produktu
Cechy: a) Wielkość sprzedaży powoli spada b) Poziom zysku także spada c) Spada także udział tego produktu w...

Fazy marketingu sprzedaży
To: - analiza rynku z punktu widzenia popytu na określony wyrób - promocja - znalezienie (zdobycie) nabywców (nabywcy) -...

Fazy marketingu zakupów
To: - analiza rynku z punktu widzenia podaży określonego wyrobu - zapytania ofertowe - znalezienie (zdobycie) najkorzystniejszego dostawcy -...

Formuła 4C
Obejmuje następujace elementy: 1) potrzeby i pragnienia klienta, 2) koszt dla klienta, 3) wygoda zakupu,...

Formuła 4K
Klient kupuje produkt kiedy ma: 1. korzyść, 2. koszt, 3. komfort, 4. komunikacja (dialog rynkowy).

Formuła 7W
działań logistycznych. Pewne rozszerzenie marketingowej koncepcji zaspokojenia potrzeb 4C (właściwy produkt, ilość, jakość, czas, miejsce,...

Formy badań marketingowych
To: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca...

Funkcje badań marketingowych
To: a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b) minimalizacja...

Funkcje dystrybucji
Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów. Występują...

Funkcje dystrybucji
Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów. Występują...

Strona 8 z 30
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>